Ansvarsfraskrivelse

Baxters patientflow analyse (PFA) er ikke beregnet til at blive brugt i medicinske formål, der er fastsat i definitionen af et medicinsk teknisk produkt (i henhold til artikel 1, 2a i MDD)

  • Diagnosticering, forebyggelse, overvågning, behandling eller lindring af sygdomme
  • Diagnosticering, overvågning, behandling, lindring af eller kompensation for skader eller handicap
  • Undersøgelse, udbytte eller ændring af anatomien eller en fysiologisk proces
  • befrugtningskontrol

Det er i sidste ende sygehuspersonalet der afgør, hvilken behandling der er mest hensigtsmæssig for patienten.

Patientflowanalysen er et værktøj, der kan hjælpe/supportere dialyseafdelinger med at få et overblik over tilgangen af nye patienter, der starter med aktiv uræmibehandling. Samt fordelingen af de forskellige behandlingsmuligheder.