Bruger login

Baxters patientflowanalyse (PFA) er et hjælpemiddel for dialyseafdelinger, hvor man laver en analyse af afdelingens flow af patienter, som starter med en eller anden form af aktiv uræmibehandling

PFA kortlægger henvisningsflowet og viser fordelingen af de forskellige behandlingsmåder

Det billede som analysen viser, kan anvendes som grundlag for at identificere problemer og planlægge forbedringer på afdelingen

For at få adgang til denne tjeneste skal man have en brugerprofil
Kontakt Baxter hvis I er interesserede i at anvende denne tjeneste
Tlf.: 4068 5681 / 2073 9908 eller email: hanne_ostenfeldt@baxter.com / rie_rasmussen@baxter.com

Har du glemt dit brugernavn eller adgangskode?
Kontakt webmaster_nordic@baxter.com