Ansvarsfraskrivelse

Baxter pasientflytanalyse (PFA) er ikke beregnet til bruk for noen medisinsk formål som angis i definisjonen av et medisinskteknisk produkt (jfr artikkel 1 2a av MDD)

  • Diagnose, profylaxe, overvåkning, behandling eller lindring av sykdom
  • Diagnose, overvåkning, behandling, lindring eller kompensasjon for en skade eller en funksjonshemming
  • Undersøkelse, bytte eller endring av anatomisk eller fysiologisk prosess
  • Befruktningskontroll

Det er alltid sykehuspersonell som skal avgjøre hvilket behandlingsalternativ som er best egnet for den enkelte pasient.

Pasientflytanalysen er et verktøy som kan være til hjelp/støtte for nyremedisinske klinikker for å få en oversikt over tilstrømningen av nye pasienter som starter i aktiv uremi behandling, samt fordeling av pasienter i de ulike behandlingsalternativene.