Ansvarsfriskrivning

Baxter patientflödesanalys (PFA) är inte avsedd att användas för något av de medicinska syften som anges i definitionen av en medicinteknisk produkt (enligt artikel 1 2a av MDD)

  • Diagnos, profylax, övervakning, behandling eller lindring av sjukdom
  • Diagnos, övervakning, behandling, lindring eller kompensation för en skada eller ett funktionshinder
  • Undersökning, utbyte eller ändring av anatomin eller en fysiologisk process
  • Befruktningskontroll

Det är i slutändan sjukvårdspersonalen som avgör vilket behandlingsalternativ som är mest lämplig för patienten.

Patientflödesanalysen är ett verktyg som kan vara till hjälp/stöd för njurmedicinska kliniker, i att få en överblick över inflödet av nya patienter som börjar med aktiv uremivård. Samt fördelningen av de olika behandlingsalternativen.