Användarinloggning

Baxter patientflödesanalys (PFA) är ett hjälpmedel för njurmedicinska kliniker där man kan göra en analys av klinikens inflöde av patienter som startar med någon form av aktiv uremivård.

PFA kartlägger remissflödet och visar fördelningen av de olika behandlingsmodaliteterna.

Den bild som analysen visar kan användas som grund för att identifiera problem och planera förbättringar på kliniken.

För att få tillgång till denna tjänst måste ni ha en befintlig användarprofil.
Kontakta Baxter om ni är intresserade av att använda denna tjänst på
nordic_shs_lab@baxter.com

Har du glömt ditt användarnamn eller lösenord?
Kontakta webmaster_nordic@baxter.com